QantoCup 2018 - základní informace o turnaji

Doprovodný program QantoCupu 2018

V rámci QantoCupu se každoročně koná bohatý doprovodný program. Ten se skládá z různých atrakcí nasmlouvaných s partnery QantoCupu, marketingových akcí některých partnerů a večerního kulturního programu.

V průběhu QantoCupu bude k dispozici malým návštěvníkům skákací hrad, skluzavka a vodní fotbálek.

Kulturní program QantoCupu 2018

Kulturní program bude postupně doplňován. Prozatím se předpokládá se sobotní kulturní akcí, diskotékou, která se uskuteční v areálu Svitavského stadionu, na asfaltové ploše vedle tenisových kurtů. Pro letošní rok nepředpokládáme výběr vstupného na kulturní akci, která bude pořádána primárně pro účastníky turnaje a bude promována v minimálním rozsahu vzhledem k omezeným možnostem lokality.